Forældre info

Som forældre, kan det være du har nogle tanker, nogle spørgsmål, du godt kunne tænke dig at vide mere om, når de unge skal igang med kørekort. 

Det er vigtigt for os at du som forældre også ved og føler, vi er den rigtige køreskole de har valgt, eller måske vil vælge. Du har måske spørgsmål hvor de unge tænker, det er da ligemeget, men hvor du, som måske er den der betaler, tænker. Er det nu også det ?

En del oplysninger kan også findes på nogle af de andre faner på vores hjemmeside.

1. Lægeerklæring: Aflevers hurtigst muligt efter start. sammen med førstehjæpsbeviset(afholdes løbende på køreskolen) og forældreerklæring (hvis de er under 18 år.) Vi opretter dem i bookingsystemmet samt afleverer alt på borgerservice og får dem godkendt til at måtte gå til prøve.

2. Lægeerklæring med bemærkninger.  Embedslæge.. Skriver lægen nogen bemærkninger i lægeerklæringen ( sukkersyge,besvimmelse,medicin,dianogser eller lign) sender borgerservice den til embedslægen via politiets admindestrativcenter vest i Holstebro. De har ventetid..Laaaang ventetid. ca 3 mdr. Hvilket jo betyder den unge bremses i forløbet..

Man kan sagtens lave lægeerklæring inden start på kørekort. Der kan ansøges om kørekort allerede inden man starter. Hvilket betyder at man kan få kørekort på samme tid som alle andre på holdet.

3. Kørsel uden for skoletid: Puha, det er altid et ømt emne wink Du som forældre eller eleven vil naturligvis helst der skal være så lidt fravær til kørekort som muligt. Det er fuldt forståeligt. Vi gør hvad vi kan for få det til at ligge i evt frimoduler, kørsel efter skoletid og lign. Selvfølgelig skal det også være inden de skal på fritidsjob eller til sport. Det kan også lade sig gøre langt hen af vejen. Nogen gange næsten ved trylleri og nogen gange ved en forstående familie hjemme. Derfor holder vi som udgangspunkt fri i weekenden. Så vi kan møde friske på arbejde mandag morgen igen.

Efter de haft en lang og måske hård skoledag, hvor de har skulle koncentrerre sig i mange timer, kan det dog godt være en ret stor mundfuld for en elev der lige er startet at blive kastet ud i kørsel kl 16. Hvor de andre trafikkanter nogle gange har en lidt kort lunte. Og samtidig skal kunne modtage læring på samme niveu som en frisk og veludvilet elev. Det er en helt ny verden de er startet på.

4.Lovstof, om kørekort: Kørekort er en uddannelse, Den veksler imellem teori og praktisk udervisning. Således at, det de har lært til teori, skal de ud at afprøve og teste. Øvelsen skal være gennemført tilfredstillende inden næste øvelse kan påbegyndes. De unge skal lære at køre i al slags trafik samt alle typer veje. Dvs. Morgentrafik, middags, aften, mørke samt små veje, store veje, motorveje eller bycentrum osv. 

5. Forskel på priser: Eleven skal min. have 29 lektioner teori, 4 manøvrebanelektioner, 4 glatbanelektioner samt 16 lektioner på vejen. Det er ens for alle køreskole, Det er undervisnigen der er forskel på. Vi har valgt bevidst ikke at forsøge at konkurre på prisen. og være billigst. (vi ligger ca. midt i feltet) Vi forsøger istedet at give eleven den bedste undervisning. Vi optimerer hele tiden på undervisningen, for at gøre den endnu bedre. Uden at ændre på det vi ved der virker.  Det der er vigtigst for os, er at får nogle sikre og dygtige bilister ud i traffikken. Der er et ret stort ansvar, det at køre bil. Vi er faktisk også ret sikre på at i sidste ende, er billigere at lære det rigtigt 1.gang. Og derved måske slippe for ekstra lektioner og/eller prøver.

6.Min dreng/pige er ordblind: Det er slet ikke et problem. Der er ikke noget skriftligt i forbindelse med undervisnigen eller prøver, udover afkrydsning ved teoriprøver hvor man lytter til en oplæst tekst og ser et billede, derefter sætter men et kryds i enten ja eller nej. Selve teoriundervisningen foregår som tavle/dias undervisning.

7. Elever er ikke ens: Nogle elever kan sagtens nøjes med de lovpligtige lektioner, andre har behov for flere. Vi lærer ikke lige hurtigt, eller er lige gode, lige så hurtigt. Ellers var der nok mange Christian Eriksen. Eller Anja Andersen i alle byer. Men øvelse gør mester. Også efter de har fået kørekort. Husk at få kørt en masse, så de opnår mere rutine i at køre.

8. Holder i lukket i ferier: Der er normalt altid åbent på køreskolen næsten året rundt. Det at vi er flere kørelærer gør at der altid er åbent. Selvom nogen holder ferie. 

9. Kan man skifte køreskole/lærer: Måske driller kemien mellem lærer og elev, måske skal eleven skal måske flytte til en anden by. Der kan være mange andre årsøger. Man kan altid skifte enten til en anden kørelærer på samme køreskole eller til en anden køreskole.

10. Flere kørelærer: Den kørelærer den unge kommer til at køre med, er den samme fra start til slut. Og naturligvis samme bil fra start til slut. Det er også den samme lærer der har Teorien hver gang. Da vi er flere kørelærer Kan man sagtens ønske at køre ved en bestemt kørelærer. Men teorilæreren forbliver den samme. Det at vi er flere kørelærer giver os en stor fleksibilitet, eks. hvis en kørelærer bliver syg, Holdes der selvfølgelig stadig teori. Eller køreprøven elven skal op til, bliver stadig gennemført. Vi finder en løsning.

Hos City Den glade Køreskole. Er eleven ikke bare et nr. Vi gør meget ud af lære eleven godt at kende, Hvor har eleven nemt ved det ? Hvor har eleven svært ved det ? På den måde kan vi hjælpe bedst muligt med at tage kørekort

Du er altid også velkommen til at ringe til os hvis du har andre spørsmål, eller vil have uddybet noget.

Sønderborg

City Den Glade Køreskole
Østergade 5,
6400 Sønderborg
CVR: 36554975

Handelsbetingelser

Aabenraa

City Den Glade Køreskole
Skibbroen 10
6200 Aabenraa
CVR: 36554975

Privatlivspolitik

Haderslev

City Den Glade Køreskole
Jomfrustien 7A
6100 Haderslev

Kolding

City Den Glade Køreskole
Adelgade 13
6000 Kolding

Garanti & sikkerhed

På denne hjemmeside vil du kunne finde de fleste relevante oplysninger, som du har brug for, hvis du skal have kørekort. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os.​​

Vi er naturligvis medlem af Dansk Kørelærer Union.

Din garanti og sikkerhed.

Vi er medlem af Dansk Kørelærer Union